Contact 0740 616 404   Program: Luni – Duminica: 09:00 – 22:00

Termeni si Condiții

Prezentul document („Termeni și Condiții”) guvernează raporturile dintre Extra Tour SRL cu denumirea comerciala Aqua Club Elatis, o societate cu răspundere limitata,  înregistrată la Reg. Comerțului J32/230/2003, având CUI 15229038, cu sediul în str. Oltului nr. 2C, Avrig, județul Sibiu. („Societatea” sau „Noi” sau Aqua Club Elatis) și persoanele care utilizează („Utilizatorul”) pagina de internet www.aquaclubelatis.ro („Site-ul” sau „Aqua Club Elatis”).

Accesarea și utilizarea Site-ului, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestuia, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face numai în conformitate cu prezentul document, care include Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies.

PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR, VOM SOLICITA UTILIZATORULUI SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII PRINTR-O ACȚIUNE SPECIFICĂ, CARE ARE SEMNIFICAȚIA UNUI CONSIMȚĂM NT NEECHIVOC (E.G. CLICK PE BUTONUL „ACCEPTĂ”).

DÂND CLICK PE ACEST BUTON, UTILIZATORUL:

A. ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR;

IA LA CUNOȘTINȚĂ CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE CONFORM POLITICII DE CONFIDENTIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTĂ DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului termenii și condițiile de utilizare.

Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați site-ul aquaclubelatis.ro, vom considera ca ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugăm să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului sau a Serviciilor oferite de Noi.

Rezervări și anulări:

Pentru a face o rezervare pentru serviciul de cazare, vă rugăm să utilizați serviciul booking https://www.booking.com/hotel/ro/aqua-club-elatis.ro.html sau pentru piscina, salina si restarunt va rugam sa ne contactati telefonic la 0740616404
Pentru a confirma rezervarea, este posibil să vi se solicite furnizarea unor informații personale și efectuarea unui depozit sau plata în avans.
Pentru anulări – vedeti politica booking, dar vă rugăm să ne anunțați cu cel puțin 48 de ore înainte de data programată a sosirii in situatia in care rezervarea nu a fost efectuata prin booking. Anulările tardive pot atrage penalități sau pierderea depozitului plătit.

Tarife și plată:

Tarifele pentru cazare, piscină, salină și restaurant pot fi găsite pe pagina noastră web și sunt exprimate în lei sau în altă monedă specificată.
Plata se poate face în numerar sau prin intermediul unor metode de plată acceptate, cum ar fi cardurile de credit sau transferurile bancare. Va rugam sa ne contactati telefonic la 0740616404 pentru mai multe informatii.
In situatia unor taxe suplimentare, cum ar fi taxele de resort, taxele locale sau taxa de turism,acestea pot fi aplicate și vor fi comunicate în momentul rezervării sau la check-in, daca este cazul.

Cazare:

Check-in-ul se face conform informatiilor de pe booking. Pentru cereri speciale de check-in devreme sau check-out târziu, vă rugăm să ne contactați în avans.
Numărul maxim de persoane admise într-o cameră sau apartament este specificat și trebuie respectat. Copiii sub o anumită vârstă pot fi cazați gratuit, în funcție de politica noastră.

Utilizarea piscinei și facilităților:

Piscina este destinată exclusiv oaspeților noștri și este disponibilă în anumite intervale de timp. Vă rugăm să respectați regulile de siguranță și de igienă specificate in incinta unitatii noastre și să aveți grijă de copii sub supraveghere adecvată.
Alte facilități, cum ar fi restaurant si salina pot fi disponibile și pot avea reguli și restricții de utilizare specifice.

Restaurant și salină:

Restaurantul nostru vă oferă preparate culinare delicioase, iar meniul și orele de funcționare pot fi găsite in incinta unității noastre.
Salina este un spațiu destinat relaxării și tratamentelor cu sare și poate implica costuri suplimentare. Programele și opțiunile de tratament vor fi comunicate la fața locului.

Responsabilitate și siguranță:

Ne angajăm să vă asigurăm un mediu sigur și confortabil. Pentru indeplinirea acestei obligatii anumite reguli de buna functionare sunt impuse oaspetilor nostrii pe care acestia prin solicitarea serviciilor le accepta si se angajeaza sa le respecte. Prin nerespectarea regulilor impuse in incinta unitatii, Aqua Club Elatis nu poate fi tinuta raspunzatoare sub nicio forma pentru niciun incident care a rezultat din incalcarea regulilor.

Proprietate intelectuală:

Conținutul și designul website-ului Aqua Club Elatis (precum și orice alt material având legătura cu acesta din urmă) trimis către dvs. prin e-mail sau furnizat către dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design, newslettere și orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la „Conținut Aqua Club Elatis”), aparțin Aqua Club Elatis și colaboratorilor săi, indiferent dacă autorul este specificat sau nu, și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Articolele publicate pe blog și/sau platformele de socializare (ex: „facebook”, „instagram” etc.) pot să nu fie realizate de către Aqua Club Elatis, în acest caz dreptul de proprietate intelectuala aparținând exclusiv colaboratorilor și/sau persoanelor care le-au realizat.

Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea Aqua Club Elatis sau colaboratorilor săi, care dețin un drept de proprietate intelectuală asupra secțiunii respective de conținut.

Puteți folosi conținutul website-ului Aqua Club Elatis doar pentru uzul dumneavoastră. Cu excepția celor spuse mai sus, conținutul website-ului Aqua Club Elatis nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Lipsa garanției și declinarea de răspundere

Deși în fiecare moment depunem eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii datelor publicate pe site, Aqua Club Elatis nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori Serviciilor furnizate de Aqua Club Elatis și de aceea este important să ne contactați telefonic și să respectați regulile din incinta unității. De asemenea, Aqua Club Elatis nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite de Aqua Club Elatis pentru afișarea sau transmiterea informației pe site sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive. Ce putem garanta însă e că echipa noastră va căuta întotdeauna să ofere informații cât mai actuale și să asigure un nivel cât mai ridicat de siguranță pentru toți vizitatorii Aqua Club Elatis.

În măsura în care legea aplicabilă permite, sunteți de acord să exonerați de răspundere Aqua Club Elatis pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor acestui set de Termeni și Condiții.

Forță Majoră

Aqua Club Elatis nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Aqua Club Elatis. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic Aqua Club Elatis, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Aqua Club Elatis, erorile de operare, greva etc.

Schimbarea termenilor prezentului acord

AQUA CLUB ELATIS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ACTUALIZA PERIODIC ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII (ex: PENTRU A CORESPUNDE SCHIMBĂRILOR SURVENITE LA NIVELUL LEGISLAȚIEI SAU AL SERVICIILOR FURNIZATE DE SOCIETATE). UTILIZATORII VOR FI NOTIFICAȚI CU PRIVIRE LA OPERAREA UNOR ACTUALIZĂRI / MODIFICĂRI PRIN MESAJUL DE TIP POP-UP PRIN CARE LI SE VA CERE ACORDUL .

Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Părți ale conținutului inclus în Aqua Club Elatis pot fi furnizate de terțe persoane cu care Aqua Club Elatis are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului Aqua Club Elatis pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Aqua Club Elatis nu este responsabilă în nicio măsură pentru conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta are scop publicitar sau nu.

Notificări

Orice notificare către Aqua Club Elatis trebuie trimisă în scris, prin e-mail la adresa office@aquaclubelatis.ro, prin intermediul poștei sau al faxului. Cu excepția cazului în care Utilizatorul comunică orice modificare, răspunsurile la notificări vor fi transmise la datele de contact furnizate de Utilizator, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator.

Legea aplicabilă și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor competente în localitatea în care se află sediul Aqua Club Elatis

Pentru reclamații vă puteți adresa către Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului https://anpc.ro/reclamatii-anpc/

 

Politica de confidențialitate

 

Nota de informare

Cadrul legal general care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal este reprezentat de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 ( GDPR ) aplicabil in Uniunea Europeana.

Definitii

Pentru scopul acestei note de informare ,va rugam sa luati in considerare ca termenii enumerati mai jos vor avea urmatorul inteles:
date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila( persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare,un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propria identitatii sale fizice, fiziologice , genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
prelucrare – insemna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal , cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea , adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, disiminarea sau punerea la dizpozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea , restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestora.

Aqua Club Elatis va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

 1. .Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs. De exemplu, pentru a face o rezervare de cazare, masa sau orice alt serviciu pe care il oferim, noi prelucrăm elemente cum ar fi numere de telefon, adrese de email, nume, date din buletin (CNP). Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura pentru serviciile oferite conform Codului Fiscal in vigoare 227/2015 actualizat in 2018 cat si obligativitatea completarii fiselor de cazare conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu respectarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și a Procedurii de înscriere a structurilor de primire turistice, de înregistrare a turiștilor și de raportare a acestora în Sistemul Informatic Integrat de Evidenţă a Turiştilor.
 2. Interesele comerciale legitime ale Aqua Club Elatis, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității complexului turistic, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să va adresati prin e-mail la adresa office@aquaclubelatis.ro
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu,cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri,și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii;
 4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când Aqua Club Elatis nu se bazează pe alt temei legal poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
 • Vă înregistrați pentru a beneficia de un card de fidelitate;
 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
 • Luați parte la o competiție, tragere la sorți sau studiu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru si/sau prin completarea formularului bazat pe informatiile pe care ni le furnizati, daca e cazul;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens, spre exempleu de la agenții de prevenire a fraudelor.

Tipurile de informații pe care le putem opera sunt, dacă este cazul:

 • Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;
 • Informații privind cardul dvs. de credit sau de debit, informații privind contul dvs. bancar și alte informații bancare – de exemplu, va trebui să ne dați aceste informații atunci când efectuati o rezervare la noi. Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faceți o rezervare a serviciilor noastre;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi imagini inregistrate de camerele de supraveghere in spatiile publice, gen receptie, restaurant, parcari etc; ce se realizeaza in conformitate cu Legea 333/2003 republicata in 2014.
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi un e-mail sau o scrisoare transmisa sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Informații privind contul client, cum ar fi datele plăților datorate sau primate;
 • Istoricul rezervarilor dvs. Utilizăm aceste informații pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate. Puteți să renunțați la oferte de marketing contactand Aqua Club Elatis prin e-mail office@aquaclubelatis.ro
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi agenții de prevenire a fraudelor;
 • Pentru emiterea abonamentelor si/sau programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.

Cum prelucram datele dvs. cu caracter personal.

1. Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciului nostru – restaurant, agrement, piscină, salină, cazare;
 • Prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și a serviciilor dorite;
 • Pentru a vă furniza produsele și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu stadiul de rezervarea comenzii dvs.;

2. Facturare și relații cu clienții

 • Pentru a vă factura utilizarea produselor și serviciilor noastre, sau pentru a vă retrage suma corespunzătoare din credit;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legăturăcu produsele sau serviciile noastre.

Mesaje privind serviciile

Vă vom contacta cu mesaje pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor și condițiilor noastre sau reduceri promotionale.
Aqua club elatis utilizează date cu caracter personal cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon mobil și istoricul rezervarilor pentru a putea face cele menționate mai sus.
În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile servicii si oferte promotionale, trageri la sorți sau competiții.
Puteți controla permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în conditii rezonabile de ambele parti, contactându-ne la adresa de e-mail office@aquaclubelatis.ro

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal. Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:

 • Referințe privind creditul, agenții de prevenire a fraudelor. De exemplu, în cazul încălcării obligațiilor de plată sau utilizarea inadecvată a serviciilor, vom putea să raportăm aceste încălcări către agenții de prevenire a fraudelor sau de profilare financiară, agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor;
 • Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectiva este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;

Managementul fraudelor și aplicarea legii

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nici o cerință legală,le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele Dvs. pe perioada de cinci ani de la inregistrarea unei rezervari a serviciilor noastre.

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Analizăm și îmbunătățim în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.
Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respect condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea, intrucat Aqua Club Elatis nu raspunde de prelucarea datelor personale furnizate in acest fel.

Drepturile dvs.

 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
  Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legăturăcu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, puteți sa ne contactati prin adresa de e-mail office@aquaclubelatis.ro
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personalAveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Aqua Club Elatis în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să solicitați un formular la adresa de e-mail office@aquaclubelatis.ro
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal
  În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Aqua Club Elatis a datelor dvs. cu caracter personal.
  Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:
  Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing din partea Aqua Club Elatis privind serviciile și produsele noastre, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, SMS, MMS, telefon sau poștă).
  Pentru acest lucru, va rugam, contactați Aqua Club Elatis la adresa de e-mail office@aquaclubelatis.ro
  Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje referitoare la serviciile rezervate. Pe acestea le veți primi în continuare (dacă nu am indicat altfel).
  Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legăturăcu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@aquaclubelatis.ro
  Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Naționalăde Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal–datele de contact se găsesc la adresa http://www.dataprotection.ro
 • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți.În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.
 • Dreptul de ștergere

Aqua Club Elatis urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal).

 

Politica de Cookies

Aqua Club Elatis poate seta sau citi module cookie și identificatori de dispozitive atunci când utilizați sau vizitați un site web, o aplicație sau un serviciu care utilizează Serviciile noastre.
Politica de cookies are rolul de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site-ul www.aquaclubelatis.ro

Câteva informații utile cu privire la modulele cookie și identificatorii de dispozitive

1.Ce este un „cookie”?
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Edge, Firefox, Chrome, Safari) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului). Cookie-ul stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate transfera înapoi atunci când accesați din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
2. Care sunt tipurile de cookie?
Există mai multe feluri de cookie-uri. Clasificarea lor se face în funcție de durata de viața, rolul și sursa acestora, astfel:
a. Tipuri de cookie-uri în funcție de durata de viață
Cookie-uri de sesiune
Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
Cookie-uri persistente
Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizator.
b. Tipuri de cookie-uri în funcție de rolul acestora
Cookie-uri strict necesare
Aceste tipuri de cookie-uri sunt necesare ca paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server sau reținerea listei dvs. de dorințe.
Cookie-uri funcționale
Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și ne permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookie pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment.
Cookie-uri de performanță și analiză
Aceste tipuri de cookie-uri oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet.
Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajută operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească această informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.
Cookie-uri de targetare și publicitate
Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.
c. Cookie-uri first party vs cookie-uri third party
Fiecare cookie are un „responsabil” (i.e. site-ul web/domeniul Internet) care plasează respectivul cookie.
Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresă apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, dacă utilizatorul vizitează www.aquaclubelatis.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul său este www.aquaclubelatis.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.
Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul vizitează www.aquaclubelatis.ro, dar cookie-ul plasat pe calculatorul său are ca domeniu doublecklick.net atunci este vorba despre un cookie third party.
d. Conținut încorporat (butoane, aplicații și widgeturi de socializare)
Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, care permit interacțiunea utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widgeturile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.
e. Cum funcționează cookie-urile de targetare și publicitate?
În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie (mic fișier text utilizat de majoritatea site-urilor pentru a stoca anumite părți de informație folositoare pentru a face experiența de navigare mai buna) – este plasat în calculatorul Utilizatorului și acest cookie determină ce reclamă va primi utilizatorul, care se numește publicitate bazată pe interes.
Publicitatea bazată pe interes este un mod de livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. În acest mod, publicitatea este relevantă și cât se poate de utilă.

Ce tipuri de cookie-uri și identificatori de dispozitive folosim?

Mai jos este lista detaliată a cookie-urilor și identificatorilor de dispozitive utilizate.

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare pentru a putea utiliza website-ul aquaclubelatis.ro) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookie-uri corespunzătoare disponibile.

Desigur, puteți seta browserul dvs. să blocheze și cookie-urile necesare, dar Site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookie-uri (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. în ceea ce privește utilizarea Site-ului.

Mai jos câteva exemple ale cookie-urilor (necesare, functionale, de performanta si analiza , altele) pe care le utilizăm pe aquaclubelatis.ro și durata lor de viață pe dispozitivul dvs.

de completat

Nume cookie Tip cookie Domeniu Durată
cmplz_banner-status Functional dev.aquaclubelatis.ro 1 an
cmplz_functional Functional dev.aquaclubelatis.ro 1 an
cmplz_statistics Functional dev.aquaclubelatis.ro 1 an
cmplz_marketing
Functional dev.aquaclubelatis.ro 1 an
cmplz_policy_id
Functional dev.aquaclubelatis.ro 1 an
cmplz_preferences
Functional dev.aquaclubelatis.ro 1 an
cmplz_consented_services
Functional dev.aquaclubelatis.ro 1 an

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Vă amintim însă că lipsa acestor cookie-uri vă poate împiedica din a accesa toate funcționalitățile website-ului aquaclubelatis.ro

Puteți opri plasarea cookie-urilor prin gestionarea consimțământului dumneavoastră prin neacceptarea acestora. Cookie-urile necesare nu vor putea fi însă dezactivate din acest modul întrucât sunt necesare pentru funcționarea Site-ului.

Linkuri utile

Dacă doriți să afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandam următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide (http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx)

All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/)

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:

http://www.guardian.co.uk/info/cookies